close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی
loading...

دانلود فایل های آموزشی

              استاد راهنما: دکتر الهام حیدری     تابستان  1394 فهرست مطالب     چکیده: مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار…

دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی

aaaa بازدید : 17 دوشنبه 22 خرداد 1396 نظرات ()

 

 

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر الهام حیدری  

 

تابستان  1394

فهرست مطالب

 

 

چکیده:

مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقــدمـه

نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم براي دولت و حاكميت و هم براي مردم، مسئله مهمي بوده است. روابط آدميان در جامعه برنظم و قاعده هاي خاصي استوار است و شيوه هاي  رسمي و غيررسمي نظارت وكنترل اجتماعي براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي تدارك ديده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این¬گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعي بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ايفاي نقش­هاي اجتماعي استوار است. بطور كلي در همه جوامع بشري، نظم و نظارت اجتماعي به شيوه هاي رسمي و غيررسمي ديده مي­شود. با وجود اين در همه جوامع بشري هم افرادي وجود دارند كه از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار، تخطي مي­كنند. در واقع اكثر مردم حتي اگر بطور خيلي جزئي هم باشد، هنجارها را نقض كرده­اند. به قول دوركيم، كجرفتاري و همنوايي در درون يك جامعه، با ساختار خاصي كه دارد، ممكن مي­گردد. متناسب با بروز جرایم،پيشگيري از جرم نیز امروزه مورد توجه متوليان سياست جنايي اغلب نظام­هاي حقوقي قرار گرفته است. در اين سياست گاهي به جلوگيري از تحقق جرم، گاهي به اعمال اقدامات اصلاحي روي مجرم، براي جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم و در مواردي به اجتماع و علل اجتماعي موثر در تحقق جرم و شيوه از بين بردن آثار آن پرداخته مي‌شود(رشادتي، 1387: 19). با نگاهي به سابقه اعمال سياست‌هاي پيشگيري از جرم دركشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود، اكثر اين كشورها از طريق برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و با اجراي برنامه‌هاي متمركز بر شخصيت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعي در پيشگيري از وقوع جرم دارند. از اين رو سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسئول درزمينه برقراري و حفظ نظم و امنيت بيش از پيش موظف مي‌شوند كه از تمامي توان‌ها و ظرفيت ها و امكانات موجود براي حفظ و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و پیشگیری از جرایم بهره برداري كنند. يكي از اين سازمان ها كه در برقراري و حفظ امنيت نقش كليدي ايفا مي‌كند، پليس است . درايران، نيروي انتظامي طي سال‌هاي اخير با رويكرد جديد جامعه محوري، تلاش مضاعفي را با تكيه بر توانمندي‌هاي بالقوه اجتماع براي كاهش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.

1-2-بیان مسئله:

دو محيط خانواده و مدرسه در ميان انواع محيط‌هايي كه انسان در طول زندگي در آنها زيست مي‌كند مهمترين تأثيرات را بر وي برجاي مي‌گذارند به نحوي كه بنيان شخصيت هر فرد در دوران كودكي در اين دو محيط شكل مي‌يابد. بر همين اساس اين دو نهاد همواره در كانون توجه دست‌اندركاران تدوين سياست جنائي بوده است. سياستگذاران جنائي به منظور نيل به موفقيت در حوزه‌ي پيشگيري از جرم پيوسته به كاركرد پيشگيرانه‌ي اين دو محيط در زمينه‌ي بزهكاري اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا كه امروزه كرامت انساني پايه‌ي مشروعيت تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌ي سياست‌هاي اجتماعي به نحو عام و سياست جنائي به نحو خاص و پيشگيري از جرم به نحو اخص محسوب مي‌شود؛ لذا مي‌توان گفت كرامت انساني همواره بايستي به عنوان محور تدوين حقوق پيشگيري از جرم – به عنوان جزئي از پازل سياست جنائي – نقش آفريني نمايد. در ميان گونه‌هاي متعدد پيشگيري از بزهكاري، پيشگيري رشد مدار، كه مخاطب و جمعيت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ي بزهكاري اطفال و نوجوانان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. اين گونه‌ي پيشگيري به واسطه‌ي طبع و ماهيت آن كه مبتني بر تعليم و تربيت است در مقايسه با ديگر اقسام جرم‌شناسي پيشگيرانه با كرامت انساني سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383: 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش 19: 20).

متناسب با بروز جرایم،پيشگيري از جرم نیز امروزه مورد توجه متوليان سياست جنايي اغلب نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است. در اين سياست گاهي به جلوگيري از تحقق جرم، گاهي به اعمال اقدامات اصلاحي روي مجرم، براي جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم و در مواردي به اجتماع و علل اجتماعي موثر در تحقق جرم و شيوه از بين بردن آثار آن پرداخته مي‌شود(رشادتي، 1387: 19). با نگاهي به سابقه اعمال سياست‌هاي پيشگيري از جرم دركشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود، اكثر اين كشورها از طريق برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و با اجراي برنامه‌هاي متمركز بر شخصيت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعي در پيشگيري از وقوع جرم دارند. از اين رو سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسئول درزمينه برقراري و حفظ نظم و امنيت بيش از پيش موظف مي‌شوند كه از تمامي توان‌ها و ظرفيت ها و امكانات موجود براي حفظ و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و پیشگیری از جرایم بهره برداري كنند. در این پژوهش محقق سعی داشته ابتدا ارکان و مبانی پیشگیری را به طور کلی بیان نماید سپس با بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم تبیین نماید که در چه صورتی مدرسه می‌تواند از وقوع جرایم و تخلفات (راهنمایی و رانندگی[1]) پیشگیری نماید به بیانی دیگر، تعامل این نهاد، مدرسه با نیروی انتظامی یا به طور خاص راهور چگونه باعث کاهش جرایم و یا پیشگیری از جرایم میگردد. ابهامات و سئوالاتی که در این پژوهش در نظر است پیگیری و رفع گردند اینست که  مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی چگونه می‌تواند تاثیر گذار باشد و چه عواملی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش این جرایم گردد؟از دیدگاه معلمان، افسران راهور، دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش(مدرسه) تا چه اندازه در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟

 

1-3-اهداف پژوهش:

1-4-سوالات پژوهش:

1-5-فرضیه های پژوهش:

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 183

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 22
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 4
 • بازدید امروز : 6
 • باردید دیروز : 8
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 21
 • بازدید ماه : 107
 • بازدید سال : 107
 • بازدید کلی : 812